Kommunikation är viktigt….

Jag heter Susanne Lj Westergren och är en snabb stilsäker medicinjournalist,  innovativ medical writer och sedan våren 2017 även författare. Jag är väl förankrad i inom det stora fältet Life Science. Förutom min journalist- och informatörsutbildning har jag även en akademisk vårdutbildning. Dessutom många högskolepoäng inom bland annat webbkommunikation, marknadsföring, psykologi, pedagogik samt en lång innehållsrik yrkeskarriär.

…..från Life Science till populärvetenskap

"Livet är fyllt av möjligheter" - är min device"

”Livet är fyllt av möjligheter” – är min device”