Kommunikation är viktigt….

Jag heter Susanne Lj Westergren och är en stilsäker medicinjournalist,  medical writer och författare. Jag är väl förankrad i inom det stora fältet Life Science. Förutom min journalist- och kommunikatörsutbildning har jag även en akademisk vårdutbildning. Dessutom många högskolepoäng inom bland annat webbkommunikation, marknadsföring, psykologi, pedagogik samt en lång innehållsrik yrkeskarriär.

…..från Life Science till populärvetenskap

"Livet är fyllt av möjligheter" - är min device"

”Livet är fyllt av möjligheter” – är min devis”