Kommunikation är viktigt....

Jag heter Susanne Lj Westergren och är en snabb stilsäker skribent, kunnig medicinjournalist och innovativ medical writer. Jag är väl förankrad i inom det stora fältet Life Science. Förutom min journalist- och informatörsutbildning har jag även en akademisk vårdutbildning. Dessutom många högskolepoäng inom bland annat webbkommunikation, marknadsföring, psykologi, pedagogik samt en lång innehållsrik yrkeskarriär.

.....från Life Science till populärvetenskap

 

 

"Livet är fyllt av möjligheter" - är min device"

"Livet är fyllt av möjligheter" - är min device"