Jag åtar mig även att göra sammanfattningar från föredrag och konferenser.

Här kommer ett exempel från en utbildningsdag som Semper hade kring ”Pediatrik & Nutrition” vintern 2012. Temat var ”Onda små magar

Se även Rubriken Ågrenskas familjevistelser på denna webbplats