Under flera år skrev jag artiklar för MediaPlanets annonsbilagor om hälsa och sjukvårdssektorn. Jobbet var roligt. Men eftersom ersättningen låg långt under SJF’s frilansrekommendationer så slutade jag ta uppdrag för dem.

Här ser du ett utval av artiklar jag gjorde:
Sluta snarka få ett friskare liv
Män får också åderbråck
LIGHT ² -modellen
Framtidens vård och omsorg (Pdf, se; Artiklarna sid 4-9 om Morgondagens vårdbehov mfl, e-hälsa och Säkra it-lösningar -nödvändiga för bra vård)
Med hemmet som ny vårdplats, räcker vården till för alla se också Pdf Forska Sverige och sid 9 ”Surfplattan ger mer tid för personliga möten” samt sid 12 ”Från forskningsresultat till affärsnytta”
e-hälsa ger smarta lösningar
IKT klarar morgondagens vårdbehov
Diabetes en folksjukdom som går att påverka
Fler överlever bröstcancer