Jag har gjort några artiklar för MedTech Magazine och Tidningen Läkaren (samma ägare)

Här en i Medtech Magazine nr 3 2013

”Hur säkrar vi Sveriges hälso- och sjukvård”
”Hälso- och sjukvården måste förändras avsevärt för att klara av att ge Sveriges invånare säker vård och omsorg. Allt färre kommer vårda allt fler medborgare som snarare ser sig som kunder än patienter och som dessutom ställer högre krav än tidigare generationer. För att vården skall räcka till för alla måste hälso- och sjukvården hitta nya plattformar att erbjuda vård på. ”

Läkaren nr 3 2013 med en utökad version och extra intervju

”Hur säkrar vi Sveriges hälso- och sjukvård”