Klinisk molekylär patologi – in viktig partner i framtidens cancervård

”Nya läkemedel inom cancervården blir allt mer specifika och därmed effektivare. Men det krävs ofta en molekylärgenetisk analys för att identifiera vilka patienter som har nytta av den kostsamma och verkningsfulla behandlingen. Små förändringar på DNA och kromosomnivå får stora konsekvenser för patientens behandlingsval och nu öppnas dörren för ännu effektivare analystekniker som en viktig pusselbit för en effektivare cancersjukvård.”

Läs hela reportaget från Klinisk molekylär patologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. pdf