Under 2014-2015 arbetade jag i ett projekt som redaktör på Informationscentrum för ovanliga diagnoser.

På detta centrum, som ligger under Göteborgs universitet, görs informationsmaterial kring olika ovanliga diagnoser. Dessa publiceras sedan på Socialstyrelsens kunskapsdatabas kring ovanliga diagnoser

”I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser finns utförlig information om drygt 300 ovanliga sjukdomar. Informationen skrivs i samarbete med ledande medicinska specialister och i samverkan med intresseorganisationer för brukare. Ytterligare diagnosbeskrivningar tillkommer kontinuerligt och texterna uppdateras regelbundet.” 

Jag var alltså en av dem som skrev och uppdaterade dessa texter, ett mycket intressant och kul jobb.