Under 2014-2015 arbetade jag i ett projekt som redaktör på Informationscentrum för ovanliga diagnoser IOD

Jag var en av flera redaktörer som tillsammans med våra experter skrev och uppdaterade dessa texter, ett mycket intressant och kul jobb.

IOD är sedan 2020 nedlagd som verksamhet. Uppdraget med att göra texter för Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd har flyttats till annan uppdragstagare.
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/

Från 2020 sammanställs istället textunderlagen av Ågrenska som är ett nationellt kunskapscentrum för sällsynta diagnoser.
https://www.agrenska.se/Sallsynta-diagnoser/informationscentrum-for-sal…