Länk till hela Temanumret om Genus nr 1 2015

Flickor får hjälp senare (se sid 5)
”NPF – särskilt ADHD – har länge förknippats med bråkiga pojkar. Idag diagnostiseras allt fler flickor, men fortfarande uppmärksammas deras situation senare än pojkar med samma funktionsnedsättning. Detta gör att stödinsatserna kommer senare än önskvärt.”

Svenny kämpar för jämställd psykiatri  (se sid 8-9)
”Svenny Kopp började tidigt kämpa för att göra flickor med NPF sedda inom vården och skolans värld. Hon har blivit lite av en pionjär för genusfrågan inom svensk psykiatri. En kamp som kommit en bit på vägen men det finns ännu mycket kvar att göra.”

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), anhöriga och professionella inom området.